Reglement 2019

Reglement
START-UP TOERNOOI 2019
(31 augustus en 01 september 2019)

Organisatie:
-----------------
Toernooimanager: M. Heijblom (06-40289240)(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Plv. toernooileider: A. Heijblom (06-22432532)
Toernooicommissie: leden BC Bavel en BC de Zwaluwen
Referee: W. Goeijers (06-10707792)
---------------------------------------------------------------------
I Algemeen:
--------------
Het toernooi is goedgekeurd door Badminton Nederland (BN) en wordt gespeeld volgens het laatst gepubliceerde Toernooireglement en het Algemeen Wedstrijdreglement van Badminton Nederland. Voor wat betreft het Senioren Circuit verwijzen we naar de regeling zoals die door het RCW van Brabant en Limburg is opgesteld.

II Specifieke bepalingen:
-----------------------------
1. Speelgerechtigdheid
* Gerechtigd tot deelname zijn allen die lid zijn van Badminton Nederland of een bij de BWF aangesloten organisatie, ook de leden van de HBB en de BBF zijn speelgerechtigde deelnemers.
* Inschrijven is mogelijk in de volgende categorieën (zie ook uitvoeringsreglement Uitvoeringsregeling Richtlijn voor het organiseren van toernooien van Badminton Nederland versie 02/2017):

CATEGORIE 1: voor spelers met 1469 punten of meer op de NBR juli-2019;
CATEGORIE 4: voor spelers met ten hoogste 1468 punten op de NBR juli-2019;
CATEGORIE 6: voor spelers met ten hoogste 626 punten op de NBR juli-2019;
CATEGORIE 8: voor spelers met ten hoogste 299 punten op de NBR juli-2019
(NBR * Nationale Badminton Ranking)

2. Wedstrijdsysteem
* Het toernooi zal op zaterdag en zondag worden gespeeld, in alle categorieën wordt gespeeld volgens een afvalsysteem.
* Het aantal inschrijvingen op de lotingsdatum bepaalt of er voor bepaalde onderdelen in een poule-systeem gespeeld zal worden.
* Een onderdeel kan vervallen indien er minder als 8 inschrijvingen zijn ontvangen.
* Bij onvoldoende inschrijvingen behoudt de toernooicommissie zich het recht voor het gehele toernooi te annuleren.

3. Te spelen nummers
Gespeeld zal worden in de spelsoorten: mannenenkel, vrouwenenkel, mannendubbel, vrouwendubbel en gemengddubbel. Een deelnemer mag voor ten hoogste drie nummers inschrijven, te weten één enkelspel, één dubbelspel en één gemengddubbelspel. Inschrijven in verschillende categorieën is toegestaan.

4. Inschrijving
* De inschrijfgelden voor alle categorieën bedraagt per onderdeel € 9,50 (= incl. € 0,75 toernooiheffing opgelegd door BN). Het inschrijfgeld dient 10 dagen voor de toernooidatum overgemaakt te zijn op rekening NL44RABO01115.84.086 t.n.v. Badmintonclub Bavel o.v.v. naam, Start-Up Toernooi 2019 en eventueel bondsnummer. Bij drie onderdelen bedraagt het inschrijfgeld € 27,00.
Voor het betalen op de toernooidag rekent de commissie administratiekosten (€ 2,50) en behoudt zich het recht voor uw aanmelding te weigeren i.v.m. het verloop/planning van het toernooi. Bij inschrijving accepteert men deze voorwaarden en rapporteren wij wanbetalers aan het RCW en/of Badminton Nederland! Na loting is de ingelote speler verplicht om het inschrijfgeld te betalen, mits er een geldige reden van niet deelnemen is. De reden zal ter beoordeling voorgelegd worden aan de toernooicommissie.
* Inschrijven uitsluitend via toernooi.nl (http://badmintonnederland.toernooi.nl/)
* Inschrijvingen worden geboekt op volgorde van binnenkomst.
* De inschrijving van een dubbelpartij is pas geldig als beide partners zich hebben aangemeld.
* De inschrijving sluit op uiterlijk 12 augustus 2019, of zoveel eerder als het maximum aantal partijen (350) is bereikt.
* Door in te schrijven geef de inschrijver toestemming voor het gebruik van de door hem ingevulde gegevens voor de doeleinden van het Start-Up toernooi. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders vereist door wetgeving.

5. Speelzaal
De wedstrijden worden gespeeld in sporthal De Huif, Deken Dr. Dirckxweg 4 te Bavel, telefoon: 0161-432474. Er wordt gespeeld op 12 banen.

6. Speeltijden
De speeltijden zijn: zaterdag 31 augustus 2019 van 09.00-21.00 uur en zondag 01 september 2019 van 09.00-18.00 uur. Nadat de finales gespeeld zijn vindt de prijsuitreiking plaats!

7. Shuttles
* In categorie 1,4 en 6 wordt gespeeld met Carlton GT1, welke gekocht kunnen worden in de zaal/kantine.
* Deelnemers in categorie 1, 4 en 6 zijn vrij in onderling overleg een andere door Badminton Nederland goedgekeurde veren shuttle te gebruiken. Bij verschil van mening wordt met een Carlton GT1 gespeeld.
* In categorie 8 worden nylon shuttles van het merk Carlton F1 beschikbaar gesteld. Shuttles dienen na afloop van een partij bij de toernooicommissie te worden ingeleverd. In overleg met de tegenstander mag in categorie 8 met Badminton Nederland goedgekeurde veren shuttles worden gespeeld.

8. Prijzen
Per klasse wordt voor elke spelsoort een eerste en tweede geldprijs beschikbaar gesteld. De finalisten worden geacht de prijsuitreiking bij te wonen. Prijzen worden niet nagestuurd, overgemaakt of aan andere spelers meegegeven.

9. Loting
De elektronische loting vindt plaats op maandag 19 augustus 2019 door de lotingreferee van Badminton Nederland. De speelschema’s worden minimaal 1 week voor de toernooidatum gepubliceerd en de spelers worden persoonlijk op de hoogte gebracht van hun wedstrijdtijden (via de email).

10. Aanvullende bepalingen
* Het spelen op sportschoenen met zwarte zolen of schoenen die strepen achterlaten op de vloer is niet toegestaan.
* De kledingvoorschriften van Badminton Nederland zijn van toepassing op het Start-Up toernooi 2019.
* De verliezer telt de volgende partij op een baan die door de wedstrijdleiding wordt toegewezen!
* De organisatie (inclusief de organiserende verengingen), noch Badminton Nederland, noch de beheerder van de sporthal/kantine zijn aansprakelijk voor lichamelijk letsel opgedaan tijdens het toernooi en/of verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen.
* De toernooicommissie behoudt zich het recht voor die maatregelen te nemen die in het belang zijn voor een goede organisatie van het toernooi (ook tijdens het toernooi zelf).